ÚOCHB

Elektromigrační metody

Skupina Václava Kašičky
Core Facility
PHYS cluster

O naší skupině

Skupina se zabývá výzkumem a vývojem teorie, metodiky a instrumentace vysokoúčinných kapilárních elektromigračních (CE) metod a jejich využitím pro separaci, analýzu, mikropreparaci a charakterizaci (bio)molekul. Metodický výzkum a vývoj zahrnuje všechny hlavní CE techniky: zónovou elektroforézu, afinitní elektroforézu, izotachoforézu, izoelektrickou fokusaci, elektrokinetickou chromatografii a elektrochromatografii. Vyvíjíme nové přístroje pro jedno- a dvoudimenzionální (2D) CE metody s multidimenzionálním detekčním systémem. 2D-CE separace jsou realizovány on-line kombinací ortogonálních CE metod ve dvou kapilárách sériově spojených křížovým rozhraním umožňujícím nezávislé plnění obou kapilár různými separačními médii. Detekční systém se skládá ze čtyř typů detektorů: bezkontaktního vodivostního, UV-vis spektrofotometrického, fluorescenčního a hmotnostně spektrometrického.

image